Nová zelená úsporám Light - nekalé praktiky

Bohužel dochází v území k narůstajícímu počtu případů nekalého a nekorektního jednání ve vztahu k seniorům a nízkopříjmovým domácnostem v souvislosti se stále aktivní výzvou v programu Nová zelená úsporám Light.
Rozmáhající se praxí především v oblasti nabídky služeb firmami nabízejícími FVE, ale i stavebními firmami se stává, že oslovují klienty napřímo s nabídkou svých služeb (stavební práce, dodávky FVE) a společně s nabídkou svých služeb nabízejí i vyřízení dotace. Za tímto účelem mají tyto společnosti „zesmluvněn“ zpravidla tzv. EKIS (energetické konzultační a informační středisko), který jim potvrzuje povinné přílohy žádosti (posudky) tzv. „OD STOLU“. Není výjimkou, že za tuto skutečnost sjednávají i provizi.

V souvislosti s těmito skutečnostmi jsme identifikovali především tyto praktiky:
• Zaměření nabídky výhradně na svůj produkt (např. okna) a neposkytnutí všech relevantních informací (především o tom, že dotaci je možné čerpat i na další aktivity – FVE, zateplení). Program NZÚL (až na velmi specifické podmínky) umožňuje předložení pouze 1 žádosti, a to i v případě, kdy předmětem 1. žádosti nebyly všechny aktivity, na které by mohl mít občan/žadatel nárok – občané tak vlastně přicházejí o možnost získat i další podporu.
• Cenové nabídky významně neodpovídají nabízenému plnění, jsou výrazně předražené oproti běžným cenám (bez NZÚL) a/nebo kapacitně nedostačující potřebám klientů – velmi frekventované jsou především dodávky FVE s nedostatečným výkonem.
• Vyžadování vysokých záloh od klientů a nedokládání požadované dokumentace, nutné pro úspěšné vyúčtování dotace.
• Vytváření mylného dojmu o tom, že firma v ceně zajišťuje i podání dotace a garantuje její získání (ačkoliv dotace je nároková a zpracování dotace má být pro klienta vždy bezplatné).
• Obcházení podmínek programu NZÚL – ve spolupráci se soukromými firmami, jejichž hlavním cílem není, na rozdíl od činnosti MAS, primárně územní rozvoj a podpora občanů. Veškerá komunikace se zaměřuje pouze na prodej produktu, občané neobdrží žádné poradenství a v případě problémů s firmou/vyúčtováním se nemají na koho obracet. Dokumentaci pro žádost o dotaci pořizuje dodavatelská firma, stejně jako dokumentaci závěrečné realizace.

Bohužel jsme již zaznamenali i několik případů, kdy občané za zprostředkování dotace zaplatili, nebo se na nás obraceli s žádostí, že již dlouho bez výsledku čekají na vyřízení dotace poté, co odevzdali plnou pomoc dodavatelské firmě a nemohou se ničeho domoci. V této situaci však již nejsme schopni jim zpravidla pomoci, neboť všechny přístupy a práva mají 3. subjekty.

Veškeré praktiky bohužel mají velmi mnoho společných znaků se všem známým „podomním prodejem“, který je již v naprosté většině obcí a měst zakázán.

MAS ORLICKO, z.s. poskytne Vašim občanům vždy veškeré následující služby:
• Obhlídku na místě – seznámíme se s klientem, probereme, co potřebuje, seznámíme ho se všemi podmínkami.
• Tam, kde je to relevantní (např. vzhledem k věku), dbáme na to, jestli seniorovi někdo pomůže (např. z rodiny) a podporujeme spolupráci s rodinou. Kde není možná zajistíme zvýšenou pomoc.
• Jsme průběžně k dispozici k dotazům.
• Upozorníme na nejčastější problémy.
• Doporučujeme k oslovení vždy více firem, v případě zájmu předáme kontakty.
• Máme-li s nějakou firmou významně špatné zkušenosti, nebo na základě našeho zapojení do sítě poradců víme, že problémy s firmou se objevují napříč republikou, upozorňujeme na tyto společnosti, nebo důrazně doporučujeme prověření referencí (např. na webu www.refsite.cz).
• Jsme občanům k dispozici, pokud chtějí řešit změny projektu, nebo jiné problémy.
• Zajistíme samozřejmě závěrečnou obhlídku na místě a vyúčtování dotace.

MAS ORLICKO, z.s. je vždy nestranné. Ačkoliv jsme byli osloveni několika (i lokálními) firmami tuto spolupráci jsme vždy odmítli. Dodavatelským firmám nabízíme možnost klienta u nás zaregistrovat – my poté poskytneme veškeré poradenství a podporu a firma dodá např. technické specifikace. Takováto spolupráce může být prospěšná pro občana i dodavatelskou firmu a s některými firmami probíhá – u těchto firem jsme se však nikdy nesetkali s výše uvedenými praktikami.

Prosím spolupracujme při pomoci a ochraně našich seniorů a nízkopříjmových domácností, které jsou těmito praktikami lehko ovlivnitelní.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů