OP TAK - Rada MAS vybrala k podpoře projektové záměry 1. a 2. výzvy

Dne 14.3.2024 projednala Rada MAS výběr projektových záměrů 1. a 2. výzvy OP TAK.

Seznam vybraných projektových záměrů naleznete v dokumentaci obou výzev.

 

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů