Příspěvek na autobusovou dopravu do vzdělávacích center

Rádi bychom Vás upozornili na vypsání nové výzvy Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRA Pardubice a Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko.

Cílem výzvy je přispět na autobusovou dopravu dětí a žáků škol do vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRAVzdělávací centrum Planeta Hlinsko. Tato vzdělávací centra nabízejí širokou škálu programů. Planeta Hlinsko má uvedený doporučený věk 6+ a v současné době nabízí 5 lektorovaných programů. SFÉRA Pardubice nabízí programy pro MŠ, ZŠ i SŠ.

MAS ORLICKO, z.s. nabízí příspěvek, který pokryje až 70 % nákladů na autobusovou dopravu. Maximální výše podpory se určuje dle počtu dětí a žáků zapsaných k povinné školní docházce k 1. 9. 2023:
- škola do 100 žáků – maximální výše příspěvku 10 000 Kč
- škola nad 100 žáků – maximální výše příspěvku 30 000 Kč.

O příspěvek na podporu mobility je možné zažádat od 15. 4. 2024 do 30. 6. 2024, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Více informací naleznete na tomto odkaze.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů