Rada MAS provedla výběr projektových záměrů 1. a 3. výzvy IROP

Dne 14. 3. 2024 se uskutečnilo jednání Rady MAS. Jedním z hlavních bodů jednání byl výběr projektových záměrů z 1. a 3. výzvy IROP.

Seznam vybraných projektových záměrů je k dispozici níže:

 

Bližší informace v dokumentaci jednotlivých výzev:

1. výzva IROP

3. výzva IROP

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů