Vyhlášení 3. výzvy IROP - základní školy

Rádi bychom Vás informovali, že jsme dne 23. 10. 2023 vyhlásili 3. výzvu IROP zaměřenou na infrastrukturu základních škol:

Příjem žádostí bude probíhat od 13. 11. 2023 prostřednictvím datové schránky. Termín první dílčí uzávěrky je 4. 12. 2023, dále dle textu výzvy.

V případě dotazů prosím kontaktujte paní Bc. Petru Bělohlávkovou, belohlavkova@mas.orlicko.cz, 734 318 889.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů