Vyhlášení Výzvy č. 2 Podpora mobility škol Pardubického kraje

Od 1. 7. 2024 je z důvodu nevyčerpané alokace Výzvy č. 1 vyhlášena Výzva č. 2 Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRA Pardubice a Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko. Nově mohou o příspěvek na autobusovou dopravu do vzdělávacích center žádat kromě MŠ, ZŠ a SŠ i školská zařízení. O příspěvek na dopravu lze žádat opakovaně, výši příspěvku si žadatel stanoví sám (již není stanovena maximální výše příspěvku). Výše příspěvku by však měla odrážet počet výjezdů a cenovou nabídku autobusové dopravy. Předběžná alokace Výzvy č. 2 uvolněna k přerozdělení je 325 282 Kč. Alokace výzvy se může měnit dle aktuálního stavu čerpání prostředků ve Výzvě č. 1. Více informací, odkaz na žádost o příspěvek a samotný text Výzvy č. 2 naleznete v sekci Podpora mobility škol.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů