Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light:

Aktuální informace k 26. 1. 2023
 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ KE KONZULTACÍM

Zahájení příjmu žádostí 26. 1. 2023
Ukončení příjmu žádostí 31. 8. 2024 v 15:00, nebo vyčerpáním alokace
Alokace 3 mld. Kč
Nejzazší termín ukončení realizace 31. 8. 2024
Webové stránky fondu Nová zelená úsporám Light

 

Oprávnění žadatelé:

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby,
  • všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.


Podporovaná opatření:

Aktivita (typ opatření) Měrná jednotka Dotace (Kč)
Zateplení fasády běžný metr 6 000
Zateplení střechy kompletní opatření 120 000
Zateplení stropu pod půdou kompletní opatření 50 000
Zateplení podlahy na zemině nebo nevytápěným suterénem kompletní opatření 60 000
Výměna oken 1 ks výplně 12 000
Výměna vchodových dveří 1 ks dveří 18 000

 

Aktivita (typ opatření) Měrná jednotka Dotace (Kč)
Solární termický ohřev vody ks 90 000
Solární fotovoltaický ohřev vody ks 90 000

 

Maximální částka dotace je 240 000 Kč na rodinný dům. Výše dotace je 100 %.

Pozor! Žadatel může podat pouze 1 žádost o dotaci. Výjimku tvoří žadatelé, kteří předložili žádost před modifikací výzvy, tj. v době, kdy nebylo možné žádat na opatření na solární termický/fotovoltaický ohřev vody. Tito žadatelé mohou předložit i druhou žádost právě na nově podporované aktivity.


Zájemcům o podporu poskytujeme BEZPLATNĚ:

  • Zpracování posudku.
  • Pomoc se zřízením elektronické identity a zpracování žádosti o dotaci.
  • Zpracování závěrečné zprávy.
  • Základní stavebně-technické poradenství a další pomoc (v případě potřeby).


Zájemci o pomoc s vyřízením dotace mohou postupovat následovně:

  1. POKUD MÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET, VYPLŇTE TENTO REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. Na základě registrace vás již kontaktuje odpovědný pracovník MAS, který s vámi podrobně probere další postup a poskytne vám všechny relevantní informace. Kopii registrace obdržíte do svého e-mailu. Obvyklá doba pro kontaktování činí aktuálně 7-14 dnů.
  2. Pokud nemáte přístup na internet, kontaktujte Bc. Kateřinu Peškovou, DiS., telefon 733 133 645, která zajistí zaevidování vaší registrace.

 

Nová zelená úsporám Light - informační leták

Leták s informacemi
Stáhnout pdf

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů