Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light:

Aktuální informace k 22.5.2024

Z důvodu vyčerpání rezervované alokace se příjem žádostí  v programu Nová zelená úsporám light POZASTAVUJE. Příjem žádostí bude obnoven v červnu. Z důvodu avizovaných změn v programu probíhá do vyhlášení nových podmínek výzvy registrace zájemců o vyřízení dotace, konzultace v terénu budou obnoveny AŽ PO VYHLÁŠENÍ PRAVIDEL VÝZVY. Více informací v tiskové zprávě zde.Tisková zpráva - Pro vyčerpání finančních prostředků se ve středu 22. května 2024 dočasně uzavírá příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light

Aktuální informace k 17. 1. 2024

Dne 17.1.2024 v rámci tiskové konference Ministerstva životního prostředí byla vyhlášena aktualizovaná výzva v programu Nová zelená úsporám Light. Tisková zpráva zde: Tisková zpráva MŽP - Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen

 

Zájemci o pomoc s vyřízením dotace mohou postupovat následovně:

POKUD MÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET, VYPLŇTE TENTO REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ KE KONZULTACÍM. Na základě registrace vás již kontaktuje odpovědný pracovník MAS, který s vámi podrobně probere další postup a poskytne vám všechny relevantní informace. Kopii registrace obdržíte do svého e-mailu. Obvyklá doba pro kontaktování činí aktuálně 7-14 dnů.

Pokud nemáte přístup na internet, kontaktujte kancelář MAS, telefon 733 133 645, která zajistí zaevidování vaší registrace.

Zájemcům o podporu poskytujeme BEZPLATNĚ:

 • Seznámení s podmínkami výzvy
 • Zpracování posudku.
 • Pomoc se zřízením elektronické identity a zpracování žádosti o dotaci.
 • Zpracování závěrečné zprávy.
 • Základní stavebně-technické poradenství a další pomoc (v případě potřeby)
 • Další konzultace a doporučení dle potřeb.

 

Informace o výzvě:

Zahájení příjmu žádostí 17. 1. 2024
Ukončení příjmu žádostí 22.5.2024 - vyčerpání alokace, obnovení příjmu je plánováno na červen 2024
Alokace 3 mld. Kč
Webové stránky fondu Nová zelená úsporám Light
Dokumenty programu NZUL NZUL - Dokumenty

 

Oprávnění žadatelé:

Vlastník, nebo spoluvlastník

 • rodinného domu, nebo
 • bytu v bytovém domě, nebo
 • spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo – člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě,

         na jehož úpravy je dotace poskytnuta

        a zároveň:

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
 • žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
 •  v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

 

Podporovaná opatření:

Zateplení stávajících rodinných a bytových domů:

Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000,- Kč.

Výše podpory obnovitelných zdrojů energie:

Maximální částka dotace je 240 000 Kč na rodinný dům. Výše dotace je 100 %.

Pozor! Žadatel může podat pouze 1 žádost o dotaci. Výjimku tvoří žadatelé, kteří předložili žádost před modifikací výzvy, tj. v době, kdy nebylo možné žádat na opatření na solární termický/fotovoltaický ohřev vody. Tito žadatelé mohou předložit i druhou žádost právě na nově podporované aktivity.

Podrobné informace a podmínky jsou uvedeny v odkazech výše, nebo Vám je rádi vysvětlí naši poradci.

 

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů