2. výzva SP SZP

2. výzva SP SZP

      Zveřejnění výzvy vč. navazující dokumentace na stránkách SZIF

 

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů