OP TAK - Ukončení Administrativního ověření 2. výzvy

Dne 31.1.2024 bylo ukončeno Administrativní ověření projektových záměrů 2. výzvy MAS ORLICKO - OP TAK 21 - Technologie pro MSP.

Seznam projektových záměrů, které kladně prošly Administrativním ověřením naleznete pod výzvou.

Projektové záměry (PZ), které prošly kladně Administrativním ověřením budou dále postoupeny do fáze Hodnocení souladu se strategií MAS, kdy budou předloženy hodnotitelům k bodovému ohodnocení dle stanovených kritérií. Kladný výsledek Administrativního ověření nelze považovat za příslib dotace.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů