OP TAK - Vyhlášení 1. pilotní výzvy na podporu MSP na území MAS ORLICKO

Dnešního dne, 30.10.2023, byla vyhlášena 1. pilotní výzva na podporu inovací pro mikro, malé a střední podniky na území MAS ORLICKO.

1. výzva MAS ORLICKO - OP TAK 21 - Technologie pro MSP

Příjem projektových záměrů bude probíhat prostřednictvím datové schránky v termínu 15.11.2023 - 4.12.2023.

V případě dotazů kontaktujte paní Bc. Michaelu Skalickou, skalicka@mas.orlicko.cz, 733 538 864.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů