Vyhlášena 2. výzva SP SZP

Rádi bychom Vás informovali, že dne 15. 4. 2024 jsme vyhlásili Výzvu MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027.

Zaměření výzvy: Fiche 5 Podpora obecního a spolkového života

Příjem žádostí bude probíhat od 29. 4. 2024 do 15. 5. 2024 prostřednictvím Portálu farmáře.

Veškeré dokumenty naleztene zde.

V případě dotazů prosím kontaktujte paní Bc. Petru Bělohlávkovou, belohlavkova@mas.orlicko.cz, 734 318 889

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů